Nem – veszélyes és veszélyes hulladékok szállítása

A környezetvédelmi felügyelőség engedélye alapján nem-veszélyes és veszélyes – az engedélyünkben megjelölt – hulladékok közúton történő szállítását végezzük az átvétel helyei és a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között platós és tartályos gépjárművekkel. Tapasztalt és képzett gépjárművezetőink lehetővé teszik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások maradéktalan betartását.